Абстрактна справедливост

Абстрактна справедливост 2
Филип Найденов

В новата книга "Пътят на костите" героите отвличат действащия български президент и всичко е така подплатено с факти от близките месеци и години, та читателят си задава въпроса: това случило ли се е наистина?

повече
Спортен център Шотокан Е.К.Г.

В Спортен център Шотокан Е.К.Г. се преподава разчупена, осъвременена и работеща бойна версия на традиционното карате. Предвид, че голяма част от инструкторите в центъра са били инструктори в специaли- зираните полицейски звена, системата Шотокан Е.К.Г. е насочена към директен, твърд контакт и елиминиране на противника от две от десет секунди.

Спортен център Шотокан Е.К.Г.

Йога е подчинена на три компонента: здраве, добро самочувствие и активност. Групата е многобройна и се състои най-вече от зрели хора, предимно жени. Участниците в нея задължител-но подобряват здравето си, добиват само-чувствие и изграждат активно отношение към живота.

гр. Варна
ОУ "Йордан Йовков"

Тел.: 052 741 989
GSM: 0882 491 947, 0888 006 846

e-mail: shotokan_varna@abv.bg

Спортен център Шотокан Е.К.Г. - Варна
препоръки

Още с постъпването ми в клуба, бях впечатлен от топлата атмосфера и сърдечно отношение, не просто да ти вземат парите, а да ти окажат всеотдайна помощ в израстването ти като личност...

Новини

27.06.2012

"Голяма част от това, какви сме и кои сме, се изгражда."
Макар че с раждането у нас са заложени някои положителни и отрицателни черти...

14.12.2010

Добавена е нова секция в сайта - Препоръки, в която хора, посещаващи клуба, споделят своето отношение....

20.10.2009

Сайтът е с нов облик. В него можете да намерите повече информация, повече снимков и видео материал....